POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WWW.COFFEERIDE.ORG

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności Stowarzyszenia CHODŹMY NA ROWER (zwanego dalej Stowarzyszeniem), sporządzoną w zgodzie z postanowieniami Regulaminu serwisu internetowego: www.coffeeride.org
2. Każdego Użytkownika strony www.coffeeride.org obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na wskazanej stronie.
3. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie (Stowarzyszenie CHODŹMY NA ROWER z siedzibą w Mielcu, ul. Szafera 31, 39-300 Mielec), które przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami.

RODZAJ ZBIERANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE DANYCH

4. Podczas wizyty na stronie internetowej Stowarzyszenia, automatycznie zbierane są dane techniczne dotyczące wizyty Użytkownika, np. adres IP, typ przeglądarki, z której korzysta Użytkownik, typ systemu operacyjnego itp.
5. Gdy Użytkownik kontaktuje się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email itp. przekazuje nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.
6. Strona internetowa www.coffeeride.org może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z tej strony. Pozostając na tej stronie Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli Użytkownik nie chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze, powinien dostosować odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki.
7. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer Stowarzyszenia i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony Stowarzyszenia, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.
8. Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika, nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje strony internetowej www.coffeeride.org mogą przestać być dostępne.

SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH

9. Wszystkie dane przetwarzane przez Stowarzyszenie zabezpieczone są zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Gdy użytkownik wyrazi zgodę, zebrane dane będą wykorzystane także w celach marketingowych, badaniach rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników Serwisu.
10. Dane techniczne zbierane są w celu analizy zachowań użytkowników korzystających ze strony internetowej www.coffeeride.org, zbierania danych demograficznych, a także w celach prowadzenia statystyk oglądalności naszej strony lub do personalizacji jej zawartości.
11. Stowarzyszenie jest jedynym dysponentem danych osobowych podanych przez Użytkownika. Dane osobowe nie będą sprzedawane ani udostępniane innym osobom trzecim.

ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH

12. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych.
13. Użytkownik może dokonywać aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia oraz zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Stowarzyszenia o zmianie danych osobowych.
14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nieudostępnienia lub usunięcia danych osobowych, Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
15. Użytkownik w każdej chwili może skontaktować się z Stowarzyszeniem, jeśli nie chce otrzymywać kolejnych informacji marketingowych, związanych z organizowanymi akcjami promocyjnymi, informujących o prowadzonych przez Stowarzyszenie akcjach lub bieżącej działalności Stowarzyszenia, czy też próśb o wsparcie działań Stowarzyszenia. Oświadczenie Użytkownika spowoduje, że Stowarzyszenie nie będzie się z nim kontaktować we wskazanym przez niego zakresie. Dane osobowe Użytkownika zostaną w takim przypadku w bazie Stowarzyszenia i będą przetwarzane wyłącznie w celach przez Użytkownika określonych.
16. Użytkownik może wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych:

  • a) z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora),
  • b) jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych.

17. Użytkownik może żądać całkowitego usunięcia podanych przez siebie danych osobowych, a Stowarzyszenie zobowiązuje się wówczas do ich trwałego usunięcia. Po usunięciu danych Użytkownika z bazy Stowarzyszenia, Stowarzyszenie nie będzie mogło kontaktować się z Użytkownikiem, ani przesyłać Użytkownikowi żadnych informacji związanych z działalnością Stowarzyszenia. Aby usunąć podane przez siebie dane osobowe należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem pod adresem: inspector@coffeeride.org

POLITYKA COOKIES

18. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
19. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu, umożliwiają Użytkownikowi, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu; nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
20. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
21. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

22. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
23. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp..

24. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
25. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
26. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: usunąć pliki cookies, blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

REKLAMACJE

27. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszą Polityką Prywatności.
28. Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres Stowarzyszenia lub na adres e-mail: inspector@coffeeride.org
29. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz treść i podstawę złożenia reklamacji. Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.
30. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Stowarzyszenie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

31. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach serwisu www.coffeeride.org
32. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, możesz skontaktować się ze Stowarzyszeniem, pisząc na adres: Stowarzyszenie CHODŹMY NA ROWER z siedzibą w Mielcu, ul. Szafera 31, 39-300 Mielec) lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: inspector@coffeeride.org
33. Dane zebrane podczas korespondencji pomiędzy Użytkownikiem, a Stowarzyszeniem będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie Użytkownika i nie będą udostępnianie osobom trzecim.
34. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności, znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r..

Aktualizacja: XX.XX.2021 r.